Wykonujemy protezy kończyn dolnych (tymczasowe i ostateczne) i górnych (kosmetyczne i robocze)

Proteza tymczasowa uda

Protezy podudzia(goleni) -  stanowią uzupełnienie u osób z amputacją poniżej kolana.

       Proteza jest zbudowana z indywidualnego leja protezowego dopasowanego do kształtu kikuta, elementu nośnego oraz stopy protezowej.Zasadniczą rolę spełnia lej protezowy i wykonujemy go w poniższych systemach:

1. System konwencjonalny ( lej wewnętrzny z campolitu, pedilinu),
2. System leja silikonowego z pinem

3. System podciśnieniowy ( lej silikonowy stosowany z zaworem jednokierunkowym oraz kapąkolanową)

4. System z pompą podciśnieniową HARMONY firmy OTTO BOCK oparty na pompie wytwarzającej podciśnienie pomiędzy specjalnym wewnętrznym lejem poliuretanowym a zewnętrznym lejem z kompozytu.System ten daje lepsze przyleganie kikuta do leja, umożliwia rozłożenienacisku na sałą powierzchnię i pozwala na pełną kontrolę nad protezą.

Protezy uda - stanowią uzupełnienie protetyczneosobom zamputacją powyżej kolana z fragmentem kości udowej.

    Proteza jest zbudowana z indywidualnie wykonanego leja protezowego dopasowanego do kształtu i warunków anatomicznych kikuta,przegubu kolanowego, elementu nośnego oraz stopy protezowej. Całość wykończonajest pokryciem ciałopodobnym imitującym kształt nogi. Najważniejszą rolę odgrywa lej protezowy, który wykonujemy w następujących systemach:

1. System leja pełnokontaktowego,
2. System leja silikonowego z pinem,
3. System leja silikonowego z podciśnieniem

Protezy całejkończyny dolnej przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym i po amputacji części miednicy.

    Proteza całej kończyny dolnej zbudowana jest z indywidualnie wykonanego kosza biodrowego, stawu biodrowego, elementu nośnego, przegubu kolanowego, kolejnego elementu nośnego oraz stopy protezowej. całość pokryta jest pokryciem ciałopodobnym imitującym kształt całej kończyny.

Protezowe wyrónaniekończynw obrębie uda oraz podudzia.
    Wyrównanie zbudowane jest zestopy protezowejczęści goleniowej oraz rodzaju leja ujmującegostopę, goleń a często także udo skróconej kończyny. Umożliwia one obunożne podparcieoraz noszenienormalnego obuwia.

W skład protez kończyn dolnych wchodzą następujące podzespoły:

a) Stopa protezowa - element dynamiczny imitujący zdrową stopę. Zbudowany jest z tworzywalub włukna węglowego. Dobierany jest wedle mobilności i potrzeb pacjenta.

b) element nośny- jest to elementprzenoszący obciążenia a zarazem element łączny. Łączy on elementy modularne protezy ze sobą. Może buć wykonany z aluminium, stali nierdzewnej, tytanu oraz włukna węglowego.

c) Przegub kolanowy-jest to element zastępujący funkcję zdrowego kolana. Może być zbudowany ze stopualuminium, stali nierdzewnej, tytanu lubkompozytu. Przeguby mogą być monocentryczne lub policentryczne. Rozróżniamy przeguby mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne oraz elektroniczne w którym to faza zgięcia oraz wyprostu sterowana jest elektronicznie po przez siłownik hydrauliczny.

Wszystkie elementy dobieramy w sposób indywidualny dla każdego pacjenta.Przy wyborze zwracamy uwagę nastopień mobilności pacjenta, oczekiwania, wagę, wiek.

15-038 Białystok

ul. Stefana Czarnieckiego 2

tel. 664 457 442

orto.pawel@interia.pl